Nhà Hàng Vườn Phố Tân Sơn Nhất

Phòng VIP 1

Phong Cách Tinh Tế

Phòng VIP 2

Chiêu Đãi Đối Tác

Phòng VIP 3

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 4

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 5

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 6

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 7

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 8

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 9

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 10

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 11

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Phòng VIP 12

Thoải mái tận hưởng không gian riêng tư

Sảnh Chính

Vô tư hòa nhập cùng mọi người